Prevence je lepší než terapie

Preventivní program

Naše zdravotnické zařízení nabízí preventivní programy pro samoplátce. 

Vyšetření prsu

Nádor prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen a jeho výskyt stále stoupá ( v ČR postihne každou osmou ženu). Přitom většina žen, u nichž je nádor odhalen včas, má díky současným léčebným postupům šanci na úplné vyléčení.

Protože primární prevence (zabránění vzniku nádoru) u nádorů prsu neexistuje, je zatím jediným účinným prostředkem včasné objevení nádoru (sekundární prevence).

Ultrazvukové vyšetření může odhalit i časná stádia onemocnění prsů. Jde o nebolestivou a bezpečnou vyšetřovací metodu, která nevyžaduje přípravu, nezatěžuje organismus rentgenovým zářením a je možné ji libovolně opakovat.  

Vyšetření je doporučeno provádět pravidelně všem ženám od věku 40 let. 

Provádíme rovněž preventivní vyšetření prsou s implantáty, kde se mimo změn v prsu sleduje stav implantátu. 

Vyšetření varlat

Nádory varlat patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u dospívajících chlapců a mladých mužů mezi 15. - 40. rokem věku. Jejich výskyt neustále narůstá. V České republice se za posledních 20 let jejich výskyt ztrojnásobil.

Přesto jsou informace a znalosti o tomto typu nádoru, jeho výskytu, příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence či metodách časného záchytu v široké veřejnosti minimální. Zhoubné nádory varlat vyrůstají většinou ze zárodečných buněk varlat.

Riziko pozdního rozpoznání, oddálení správné diagnózy a léčby může vést k rozšíření nádoru cestou krevních a lymfatických cév do těla a vytvoření vzdálených ložisek nádoru - metastáz. Zhoubné nádory varlat vytvářejí metastázy v průběhu několika málo měsíců (1 - 2 měsíce), nejčastěji do lymfatických uzlin v břichu, do plic a do jater. Při pokročilém onemocnění však můžou být postiženy téměř všechny důležité orgány těla (mozek, kosti, kostní dřeň). 

Základním vyšetřením, které umožní odhalit i raná stádia, je ultrazvukové vyšetření. 

Celková prevence

Prevence pro muže i ženy

Do spektra vyšetření označované jako celková prevence zahrnujeme vyšetření krčních tepen, štítné žlázy, dutiny břišní včetně zhodnocení šíře aorty a vyšetření hlubokých žil dolních končetin.

Jedná se o celotělové zhodnocení vaskulárního systému, které slouží k posouzení rizika kardiovaskulárních chorob, které jsou hlavní příčinou nemocnosti a úmrtností na světě. Mezi zvláště ohrožené jedince patří lidé s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, vysokým cholesterolem, kuřáci, jedinci s onemocněním ledvin a s rodinnou anamnézou těchto chorob.

Na druhé straně ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a dutiny břišní může odhalit systémové onemocnění či ložiskové nálezy, které je nutné léčit v časném stádiu , kdy je mnohem vyšší pravděpodobnost úspěšné léčby.

Veškeré zmíněné choroby nelze odhalit běžným poslechem, pohmatem či poklepem (tzv. fyzikálním vyšetřením) u vašeho praktického lékaře. Proto je ultrazvukové vyšetření nejdostupnější a nejjednodušší formou prevence.