Náš tým

 

MUDr. Martin Bulik, Ph.D.

Radiolog

Je odborný garant a majitel zdravotnického zařízení mySono, s více než 13ti-letou praxí v oboru radiologie a zobrazovací metody. V průběhu své praxe působil nejdříve ve fakultní nemocnici, poté v soukromém zdravotnickém zařízení a naposledy na postu primáře radiodiagnostického oddělení a náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči v krajské nemocnici. 

Dále se věnuje výuce studentů medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na pozici odborného asistenta, vědecko-výzkumné činnosti na pozici spoluřešitele národních grantů a publikuje v mezinárodních odborných periodikách. V roce 2017 obhájil doktorát v zobrazování nádorů mozku pomocí magnetické rezonance. V široké škále zobrazovacích metod se od počátku zajímal zejména o vyšetřování pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance a tyto dvě metody se staly proto jeho nejoblíbenějšími. 

Mimo chod ultrazvukových ambulancí se aktivně věnuje estetické medicíně, kde sleduje nejmodernější trendy a vzdělává se na mezinárodních školeních a kongresech

Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu a cestování, v ideálním případě tyto záliby kombinuje.

MUDr. Ondrej Bačík

Radiolog

Je opravdovým všeobecně zaměřeným odborníkem v diagnostice. Svou praxi získal více než 12-ti letým působením  v krajské nemocnici, kde se mimo ultrasonografie věnuje také zobrazování pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance. 

Zaměřuje se na zobrazování veškerých orgánů dutiny břišní, endokrinních a slinných žláz, kloubů a měkkých tkání, tepenného a žilního systému. Specializuje se na abdominální (břišní) ultrasonografii. 

Svůj volný čas tráví sportem, rád si poslechne kvalitní hudbu a aktivně se věnuje gastronomii.

MUDr. Miloš Puskeiler

Radiolog

Je odborníkem v oboru radiologie s více než 18-ti letou praxí, kterou získal působením v krajské nemocnici, kde se věnuje všem zobrazovacím metodám (RTG, ultrasonografie, výpočetní tromografie - CT, magnetická rezonance - MR). Své odborné znalosti získal také působením v Irsku. 

Specializuje se na muskuloskeletální radiologii, resp. radiodiagnostiku pohybového aparátu.

Svůj volný čas tráví sportem a cestováním. 

MUDr. Svetlana Hatalová

Radiolog

Je lékařkou se specializací v oboru radiologie a zobrazovací metody, zaměřuje se na ultrazvukovou diagnostiku v celé šíři. 

Svou praxi získala v krajské nemocnici, kde nadále působí a věnuje se i ostatním zobrazovacím metodám. 

Mezi její záliby patří cestování, kde ráda poznává zajímavá místa, objevuje místní gastronomii a umění. 

Ing. Ingrid Buliková, MBA

Je spolumajitelka mySono, primárně zodpovědná za chod a provozní záležitosti zdravotnických zařízení, zastává administrativní a koordinační činnosti. 

Své zdravotní vzdělání započala jako zdravotní asistent a ukončila vysokoškolským postgraduálním titulem v oboru management ve zdravotnictví. Celková organizace chodu ambulance je proto její hlavní činností. V naší ambulanci však částečně vypomáhá při komunikaci s klienty, zadáváním zdravotních údajů do systému a jednáním se zdravotními pojišťovnami. 

Její zálibou je rodina, cestování a aktivní životní styl. 

Mimo chod ultrazvukových ambulancí se věnuje lékařské kosmetice, estetice a produkty pro zdraví.