Náš tým

MUDr. Boris Pícha

Absolvoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, kde promoval v r. 1974, začínal na pozici sekundárního lékaře v Hranicích na Moravě. Od r. 1978 pak již jako sekundární lékař na Radiodiagnostickém odd. VN Brno. Od r. 1981 ve funkci primáře až do konce r. 1992, kdy ukončen závazek vůči armádě. Od ledna 1993 primář rtg odd. v nemocnici Tišnov. Po výběrovém řízení (1998) odchod do privátní sféry a pronájem rtg pracoviště v Kuřimi.

Odborné vzdělání:

Atestace z vnitřního lékařství (1978), atestace z radiodiadnostiky I. st. (1981) a II. st. (1983). Získání odborné způsobilosti ČLK pro obor radiodiagnostika (1998). Samozřejmostí jsou absolvované odborné semináře, kurzy a stáže jak na pracovištích ČR (FN USA Brno, FDN Brno, ÚVN a IKEM Praha), tak v zahraničí (Všeobecná nemocnice Wien, RDG klinika Erlangen) a účast v systému celoživotního vzdělávání lékařů.