Soukromá zdravotnická zařízení mySono

 

MUDr. Martin Bulik, Ph.D.

Majitel

Je odborný garant a majitel zdravotnických zařízení mySono, s více než 15ti-letou praxí v oboru radiologie a zobrazovací metody. V průběhu své praxe působil nejdříve ve fakultní nemocnici, poté v soukromém zdravotnickém zařízení a naposledy na postu primáře radiodiagnostického oddělení a náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči v krajské nemocnici. 

Dále se věnuje výuce studentů medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na pozici odborného asistenta, vědecko-výzkumné činnosti na pozici spoluřešitele národních grantů a publikuje v mezinárodních odborných periodikách. V roce 2017 obhájil doktorát v zobrazování nádorů mozku pomocí magnetické rezonance. V široké škále zobrazovacích metod se od počátku zajímal zejména o vyšetřování pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance a tyto dvě metody se staly proto jeho nejoblíbenějšími. 

Mimo chod diagnostických ambulancí se aktivně věnuje estetické medicíně, kde sleduje nejmodernější trendy a vzdělává se na mezinárodních školeních a kongresech. Specializuje se na ultrazvuk obličeje - mapping rizikových zón a poaplikačních komplikací v estetické medicíně.

Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu a cestování, v ideálním případě tyto záliby kombinuje.

Ing. Ingrid Buliková, MBA

Majitelka

Je spolumajitelka mySono, primárně zodpovědná za chod a provozní záležitosti zdravotnických zařízení, zastává administrativní a koordinační činnosti. 

Své zdravotní vzdělání započala jako zdravotní asistent a ukončila vysokoškolským postgraduálním titulem v oboru management ve zdravotnictví. Celková organizace chodu ambulancí je proto její hlavní činností. V naších ambulancích však částečně vypomáhá při komunikaci s klienty a jednáním se zdravotními pojišťovnami. 

Mimo chod diagnostických ambulancí se věnuje estetické medicíně a lékařské kosmetice, kde se neustále vzdělává na českých a mezinárodních kongresech a školeních. 

Její zálibou je rodina, cestování a aktivní životní styl.