Náš tým

 

MUDr. Martin Bulik, Ph.D.

Radiolog

Je odborný garant a majitel zdravotnického zařízení mySono, s více než 13ti-letou praxí v oboru radiologie a zobrazovací metody. V průběhu své praxe působil nejdříve ve fakultní nemocnici, poté v soukromém zdravotnickém zařízení a naposledy na postu primáře radiodiagnostického oddělení a náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči v krajské nemocnici. 

Dále se věnuje výuce studentů medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na pozici odborného asistenta, vědecko-výzkumné činnosti na pozici spoluřešitele národních grantů a publikuje v mezinárodních odborných periodikách. V roce 2017 obhájil doktorát v zobrazování nádorů mozku pomocí magnetické rezonance. V široké škále zobrazovacích metod se od počátku zajímal zejména o vyšetřování pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance a tyto dvě metody se staly proto jeho nejoblíbenějšími. 

Mimo chod ultrazvukových ambulancí se aktivně věnuje estetické medicíně, kde sleduje nejmodernější trendy a vzdělává se na mezinárodních školeních a kongresech.

Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu a cestování, v ideálním případě tyto záliby kombinuje.

Jitka Kazdová 

Radiologický laborant