Náš tým

 

MUDr. Martin Bulik, Ph.D.

Radiolog

Je odborný garant a majitel zdravotnického zařízení mySono, s více než 13ti-letou praxí v oboru radiologie a zobrazovací metody. V průběhu své praxe působil nejdříve ve fakultní nemocnici, poté v soukromém zdravotnickém zařízení a naposledy na postu primáře radiodiagnostického oddělení a náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči v krajské nemocnici. 

Dále se věnuje výuce studentů medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na pozici odborného asistenta, vědecko-výzkumné činnosti na pozici spoluřešitele národních grantů a publikuje v mezinárodních odborných periodikách. V roce 2017 obhájil doktorát v zobrazování nádorů mozku pomocí magnetické rezonance. V široké škále zobrazovacích metod se od počátku zajímal zejména o vyšetřování pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance a tyto dvě metody se staly proto jeho nejoblíbenějšími. 

Mimo chod ultrazvukových ambulancí se aktivně věnuje estetické medicíně, kde sleduje nejmodernější trendy a vzdělává se na mezinárodních školeních a kongresech.

Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu a cestování, v ideálním případě tyto záliby kombinuje.

MUDr. Adam Kolár

Radiolog


MUDr. Eva Janů, Ph.D.

Radiolog

Ing. Ingrid Buliková, MBA

Je spolumajitelka mySono, primárně zodpovědná za chod a provozní záležitosti zdravotnických zařízení, zastává administrativní a koordinační činnosti. 

Své zdravotní vzdělání započala jako zdravotní asistent a ukončila vysokoškolským postgraduálním titulem v oboru management ve zdravotnictví. Celková organizace chodu ambulance je proto její hlavní činností. V našich ambulancích však částečně vypomáhá při komunikaci s klienty, zadáváním zdravotních údajů do systému a jednáním se zdravotními pojišťovnami. 

Mimo chod ultrazvukových ambulancí se věnuje lékařské kosmetice, estetice a produkty pro zdraví a krásu. 

Její zálibou je rodina, cestování a aktivní životní styl.